Budżet Obywatelski Miasta Gniezna 2025

ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 • Ikona megafonu
  Kampania informacyjno-edukacyjna 01.05.2024 09:33
 • Ikona listy projektów
  Zgłaszanie projektów 06.05.2024 12:00 05.06.2024 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem
  Weryfikacja zgłoszonych projektów 06.06.2024 00:04 05.08.2024 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego
  Prezentacja projektów 06.08.2024 15:00
 • Ikona dymków komentarzy
  Głosowanie 05.09.2024 00:01 30.09.2024 23:59
 • Ikona gwiazdy
  Ogłoszenie wyników 11.10.2024 15:33