Budżet Obywatelski Miasta Gniezna 2025

Zasady Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna

Podstawą prawną regulującą zasady Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście w 2023 roku jest Uchwała nr LXVIII/869/2023 Rady Miasta Gniezna z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Miasta Gniezna w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna na rok 2024.

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze informacje o tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Gnieźnie:

- do rozdysponowania przez mieszkańców jest milion złotych;

- każdy mieszkaniec Gniezna może złożyć wniosek do Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna między 9 maja a 10 czerwca 2023 roku;

- tym razem kwota będzie podzielona na:

a) projekty duże - pula: 800 000 złotych, gdzie maksymalna kwota na jeden projekt będzie wynosić maksymalnie 600 000 złotych

b) projekty małe - pula: 200 000 złotych, gdzie maksymalna kwota na jeden projekt będzie wynosić maksymalnie 70 000 złotych

- zarówno składanie wniosków jak i głosowanie będzie możliwe przez internet jak i wersji papierowej;

- harmonogram dostępny jest tutaj.