Budżet Obywatelski Miasta Gniezna

Zasady Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna

Podstawą prawną regulującą zasady Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście w 2022 roku jest Uchwała nr XLV/646/2022 Rady Miasta Gniezna w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Miasta Gniezna w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna na rok 2023.

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze informacje o tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Gnieźnie:

- do rozdysponowania przez mieszkańców jest milion złotych;

- każdy mieszkaniec Gniezna może złożyć wniosek do Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna między 9 maja a 10 czerwca 2022 roku;

- tym razem kwota będzie podzielona na:

a) projekty duże - pula: 800 000 złotych, gdzie maksymalna kwota na jeden projekt będzie wynosić maksymalnie 600 000 złotych

b) projekty małe - pula: 200 000 złotych, gdzie maksymalna kwota na jeden projekt będzie wynosić maksymalnie 70 000 złotych

- zarówno składanie wniosków jak i głosowanie będzie możliwe przez internet jak i wersji papierowej;

- harmonogram dostępny jest tutaj.

Cząstkowe wyniki projektów Budżetu Obywatelskiego. (kliknij w link)