KONSULTACJE SPOŁECZNE W Mieście Gniezno

Zasady Konsultacji Społecznych

Dzięki konsultacjom społecznym władze mogą na przykład dowiedzieć się, co mieszkańcy sądzą o projektowanym kształcie ulic, miejskich zieleńców czy tras rowerowych. Opinie gnieźnian są cenne, bo przecież to właśnie oni będą użytkownikami tych miejsc i to właśnie ich dotkną skutki proponowanych przez administrację działań. 

Celem konsultacji jest przedstawienie przez władze planów związanych ze zmianą prawa lokalnego, z remontami, inwestycjami oraz wielu innych projektów, które wpłyną na życie i pracę gnieźnianek i gnieźnian. W ten sposób administracja może wysłuchać różnych opinii na temat projektowanych zmian, zanim ostateczne decyzje zostaną podjęte. Konsultacje mogą też być po prostu procesem wypracowywania wspólnych koncepcji, pomysłów i rozwiązań, które będą najkorzystniejsze dla miasta, w którym wszyscy żyjemy.